FÖNSTERBYTEN – VI HJÄLPER DIG ATT BYTA FÖNSTER

Behöver du byta fönster? Underhåll och lagning av fönster och fönsterbyte utgör en stor del av vår verksamhet. Fönster, för oss i nordens varierande klimat, behöver kunna utstå de tuffaste prövningar utan att tappa tätningen, värmen eller funktionen. Därför förlitar vi oss på nordiska tillverkare, så vet vi att vi kommer vara nöjda under lång tid framöver.

VI HAR KOLL PÅ FÖNSTERBYTEN

Det finns mycket att tänka på inför ett fönsterbyte. Exempelvis materialval, färg, funktion för vädring, ventiler, poster, solskydd, spröjs, energihushållning, insynsskydd, ljuddämpning, och glashöjder. Vi har koll på detta, tillsammans med oss är ni i säkra händer. Vi byter fönster i alla typer av hus. Villor, radhus, flerfamiljshus, eller hyreshus, förskola, skolor och offentliga byggnader har alla olika utmaningar, men har gemensamt att det är viktigt att det blir en riktigt bra lösning med ett stort värde för den boende.

VARFÖR SKA MAN BYTA FÖNSTER?

Anledningarna att byta fönster i en fastighet är vanligen att man antingen vill åstadkomma en bättre energihushållning, eller att fönstren är utslitna, vilket oftast beror på att underhållet missats. Lägre energiförbrukning påverkar hyran och boendekostnaden, men de största skillnaderna våra kunder märkt efter ett fönsterbyte är följande:

  • Nya fönster har en otroligt mycket bättre ljudisolering än gamla. Du behöver inte längre störas av bilar, fotgängare, tåg, lastbilar eller snöröjningsmaskiner, förutsatt att bytet är gjort på rätt sätt av entreprenören.
  • Mindre “kallras” nära fönstren under de riktigt kalla vinterdagarna
  • Ett jämnare klimat inne sett över året, även varma dagar när solen ligger på, så upplever man en behagligare temperaturvariation
  • Lättare att hålla rena/göra underhåll.

 

hedemora-glas-fonster-brand-sakerhet-6

FÖNSTER BYTEN FÖR SPECIELLA BEHOV

Kulturbyggnader ställer ytterligare krav på utseende, materialval och lösningar. Här kan det till exempel vara så att insidans smygar och foder är viktiga att bevara då anstränger vi oss extra för att kunna möta de önskemålen, såväl som rätt utseende och funktion.

hedemora-glas-skyltfonster-butik-padel5

DÄRFÖR SKA DU BYTA UT RUBBET

Bästa effekten får man om man byter HELA fönstret, med karm och allt. Att de nya fönstren man köper är hela är förstås självklart, men att man byter hela det gamla är inte alldeles självklart. Det är mycket lättare för entreprenören att montera det nya fönstrets karm inuti det gamla fönstrets karm, framförallt i hus med en putsad stenfasad. Den enda fördelen med att sätta “karm-i-karm” är att det går snabbare att montera och är enklare att mäta för entreprenören. Någon vinning för den boende finns inte:

  • Glasytan som släpper in ljuset i boendet blir mindre om den gamla karmen sparas, eftersom man då har dubbla karmar. Därmed blir mängden inkommande ljus mindre vilket bidrar till en sämre boendemiljö.
  • Husets utseende förändras till det sämre, så alla fönster ser oproportionerliga ut i förhållande till fönster-hålen.
  • Den gamla tätningen mellan husets stomme och fönstrets karm blir i samma skick som innan, ofta en mycket svag länk. Kanske till och med anledningen att fönstret skulle bytas till att börja med. Hoppa inte över denna punkt.

 

VI BYTER FÖNSTER ÅT BRF BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Vi åtar oss även att byta fönster på BRF :er eller större boenden, där vi har stor vana under många år. Vi har monterat många tusentals fönster med utmärkt resultat för beställaren och de boende. Nästan uteslutet så har det varit träfönster med en aluminiumutsida tillverkade i Småland. Då får man både det rätt känsla invändigt, medan utsidans skötsel drastiskt minskar.